Informacje dla Rekruta

CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ

Od stycznia 2018 roku Stowarzyszenie „Cienie” rozpoczęło cykl szkoleń, opracowany przez byłego operatora JW GROM – ps. „Zamość”, który w przemyślany i usystematyzowany sposób prowadzi członków „Cieni”. Zajęcia są prowadzone przemiennie: w terenie przy użyciu replik broni palnej oraz na strzelnicy.

Celem szkoleń i symulacji jest nie tylko nabycie szeregu wybranych umiejętności i poczucia „bycia gotowym”, ale przede wszystkim realizacja pasji do militariów w wyjątkowo szerokim zakresie.

INSTRUKTOR NAJWYŻSZEJ KLASY

Naszym instruktorem jest Tomasz „Zamość” Nepelski. Oficer rezerwy. Operator z 24-letnim doświadczeniem w służbie Ojczyźnie w tym 19 lat w JEDNOSTCE SPECJALNEJ GROM.

Instruktor technik antyterrorystycznych, strzelectwa, wspinaczki skałkowej oraz survivalu. Absolwent wielu uczelni krajowych w tym: Szkoły Chorążych w Toruniu, Wyższej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Pułtusku oraz Nadbużańskiej Szkoły Wyższej im. Marka J. Karpia w Siemiatyczach.

Swoje 24-letnie doświadczenie zdobywał podczas operacji specjalnych w rejonie Zatoki Perskiej, Bliskiego Wschodu oraz Azji Środkowej.

Dzięki jego zaangażowaniu członkowie naszego stowarzyszenia otrzymują wyjątkową możliwość rozwijania się na najwyższym poziomie.

CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ

Stowarzyszenie Cienie organizuje swoje przedsięwzięcia na zasadzie jednego lub dwóch spotkań w miesiącu, które są prowadzone przeważnie w rejonie podwarszawskich miejscowości. Poza treningami bierzemy udział w różnych dodatkowych wydarzeniach.

Do naszych przedsięwzięć zaliczają się m.in.:
– szkolenia prowadzone przez „Zamościa”
– zajęcia taktyczne wyrównujące poziom grupy prowadzone przez naszych członków,
– zajęcia strzeleckie,
– dodatkowe szkolenia zewnętrzne,
– wspólne wyjazdy na zawody strzeleckie,
– udział w wydarzeniach ASG,
– udział w manewrach proobronnych
– wyjazdy outdoorowe i inne.

BUDŻET I SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Wysokość składki członkowskiej to 200 zł na rok.

Przeznaczenie składki, np.:
– zakup wspólnego sprzętu
– apteczka drużynowa i jej bieżące uzupełnianie
– organizacja szkoleń wewnętrznych
– utrzymanie serwerów forum i strony www
– pirotechnika używana na zajęciach taktycznych, strzeleckich i innych wydarzeniach
– materiały dydaktyczne (podręczniki itp.)
– materiały promocyjne stowarzyszenia (naszywki, koszulki itp.)

WYMAGANIA

Aby móc zostać członkiem stowarzyszenia Cienie:
– musisz mieć co najmniej 18 lat,
– wymagamy pełnego zaangażowania w zajęciach, w których bierzesz udział,
– musisz być zdecydowany na ogólny rozwój, ponieważ nie prowadzimy odizolowanych sekcji tematycznych (np. tylko broń palna),
– zalecane jest wygospodarowanie czasu przynajmniej raz w miesiącu na udział w naszych wydarzeniach,
– wskazane jest posiadanie munduru w kamuflażu „Multicam”/„Camogrom” lub w polskim kamuflażu „Pantera”,
– naszym kluczowym narzędziem do pracy jest broń palna i wskazane jest posiadanie własnej jednostki,
– wypełnij formalności opisane krok po kroku w zakładce Formalności,

OBOWIĄZKI CZŁONKA STOWARZYSZENIA „CIENIE”

– terminowe opłacenie rocznej składki członkowskiej
– udział w 1 Zajęciach Taktycznych w ciągu roku kalendarzowego
– udział w 1 Zajęciach Strzeleckich w ciągu roku kalendarzowego

Niedopełnienie któregokolwiek obowiązku wiąże się z rezygnacją z członkostwa w stowarzyszeniu.