Informacje dla Rekruta

CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ

Od stycznia 2018 roku Stowarzyszenie „Cienie” rozpoczęło cykl szkoleń, opracowany i prowadzony przez byłego operatora JW GROM – ps. „Zamość”, który w przemyślany i usystematyzowany sposób prowadzi członków „Cieni”. Zajęcia są prowadzone przemiennie: w terenie przy użyciu replik broni palnej oraz na strzelnicy.

Celem szkoleń i symulacji jest nie tylko nabycie szeregu wybranych umiejętności i poczucia „bycia gotowym”, ale przede wszystkim realizacja pasji do militariów w wyjątkowo szerokim zakresie.

INSTRUKTOR NAJWYŻSZEJ KLASY

Naszym instruktorem jest Tomasz „Zamość” Nepelski. Oficer rezerwy. Operator z 24-letnim doświadczeniem w służbie Ojczyźnie w tym 19 lat w JEDNOSTCE SPECJALNEJ GROM.

Instruktor technik antyterrorystycznych, strzelectwa, wspinaczki skałkowej oraz survivalu. Absolwent wielu uczelni krajowych w tym: Szkoły Chorążych w Toruniu, Wyższej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Pułtusku oraz Nadbużańskiej Szkoły Wyższej im. Marka J. Karpia w Siemiatyczach.

Swoje 24-letnie doświadczenie zdobywał podczas operacji specjalnych w rejonie Zatoki Perskiej, Bliskiego Wschodu oraz Azji Środkowej.

Dzięki jego zaangażowaniu w prowadzenie zajęć członkowie naszego stowarzyszenia otrzymują wyjątkową możliwość rozwijania się na najwyższym poziomie.

CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ

Stowarzyszenie Cienie organizuje swoje przedsięwzięcia na zasadzie jednego weekendu treningowego w miesiącu, przeważnie w rejonie podwarszawskich miejscowości. W sobotę pracujemy z bronią palną, natomiast w niedzielę ćwiczymy taktykę używając replik. Poza weekendem treningowym bierzemy udział w różnych dodatkowych wydarzeniach.

Do naszych przedsięwzięć zaliczają się m.in.:
– szkolenia prowadzone przez „Zamościa”
– udział w wydarzeniach ASG,
– zajęcia taktyczne wyrównujące poziom grupy prowadzone przez naszych członków,
– zajęcia strzeleckie,
– dodatkowe szkolenia zewnętrzne,
– wspólne wyjazdy na zawody strzeleckie,
– udział w manewrach proobronnych
– wyjazdy outdoorowe i inne.

BUDŻET I SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Wysokość składki członkowskiej to 200 zł na rok.

Przeznaczenie składki, np.:
– zakup wspólnego sprzętu
– apteczka drużynowa i jej bieżące uzupełnianie
– organizacja szkoleń wewnętrznych
– utrzymanie serwerów forum i strony www
– pirotechnika używana na zajęciach taktycznych, strzeleckich i innych wydarzeniach
– materiały dydaktyczne (podręczniki itp.)
– materiały promocyjne stowarzyszenia (naszywki, koszulki itp.)

WYMAGANIA

Aby móc zostać członkiem stowarzyszenia Cienie:
– musisz mieć co najmniej 18 lat,
– wymagamy pełnego zaangażowania w zajęciach, w których bierzesz udział,
– musisz być zdecydowany na ogólny rozwój, ponieważ nie prowadzimy odizolowanych sekcji tematycznych (np. tylko broń palna),
– zalecane jest wygospodarowanie czasu przynajmniej raz w miesiącu na udział w naszych wydarzeniach,
– wskazane jest posiadanie munduru w kamuflażu „Multicam”/„Camogrom” lub w polskim kamuflażu „Pantera”,
– wypełnij formalności opisane krok po kroku w zakładce Formalności,

OBOWIĄZKI CZŁONKA STOWARZYSZENIA „CIENIE”

– terminowe opłacenie rocznej składki członkowskiej
– udział w 1 Zajęciach Taktycznych w ciągu roku kalendarzowego
– udział w 1 Zajęciach Strzeleckich w ciągu roku kalendarzowego

Niedopełnienie któregokolwiek obowiązku wiąże się z rezygnacją z członkostwa w stowarzyszeniu.