Kontakt

E-mail:
stowarzyszenie.cienie@gmail.com

NIP:
5252635947

Numer KRS:
0000586175

Nr rachunku bankowego:
Stowarzyszenie Cienie
74203000451110000004254260